Odile Nunes

Odile Nunes är född i Stockholm 1964.
      Efter  grundskola,  ”Vår Teater”, klassisk balett, spansk dans, gitarr, kontrabas, basketboll , och Adolf Fredriks Musikgymnasiums naturvetenskapliga linje, började Odile på  läkarlinjen på Karolinska institutet.
      Där gick hon under tre veckor med,  föreläsningar om syrets väg genom kroppen, blodomloppet, genomgång av muskel-lik,  och ett besök på toraxkliniken där blivande läkare förevisades - genom bilolyckor, eld, och cancer-  skadade människor.  Inför första tentan insjuknade hon i mykoplasma-lunginflammation , förlorade tio kilo och beslutade sig för att lämna läkarbanan.
      Därefter arbetade Odile, på Beckomberga mentalsjukhus,  i  biljettkassan på Orionteatern, som modell på konstfack och som tidningsbud, samt gick Kursverksamhetens Teaterverkstad.
      1984 – 1988 utbildade sig  Odile  på Göteborgs  Teater och Operahögskola, Skådespelarlinjen,  och tillhör idag  Stockholms Stadsteaters fasta ensemble.